Tel. 32-250-32-86

Biuro rachunkowe EP Księgowość

Biuro Rachunkowe EP Księgowość

OFERTA

Księgi i rachunki

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji pracowników - kartoteki wynagrodzeń, podatkowe, kartoteki zasiłkowe, urlopowe

Dokumenty i sprawozdania

 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz z obowiązującymi załącznikami
 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy
 • sporządzanie deklaracji i raportów oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS
 • sporządzanie dokumentów rejestrujących firmę oraz pracowników zgodnie z wymogami ZUS
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

Firma

 • rejestracja firm jako podatników podatku VAT, VAT UE
 • reprezentacja firm przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wyprowadzanie zaległości, weryfikacja ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • procedury zakładania, zamykania i przekształcania firm

Dodatkowe usługi

 • przygotowanie lub modyfikacja zakładowego planu kont
 • przygotowywanie raportów miesięcznych zgodnych z potrzebami klienta
 • udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych
 • świadczenie wszelkich pozostałych usług związanych z indywidualnymi potrzebami klienta w zakresie ewidencji księgowej

Oferujemy pełen zakres usług księgowych dla:

osób fizycznych

spółek z o.o.

spółek akcyjnych

fundacji

stowarzyszeń

spółek jawnych

spółek komandytowych

spółek cywilnych

innych podmiotów prowadzących pełną księgowość

O NAS

Biuro Księgowo Rachunkowe i Analiz Ekonomicznych Edward Piechulek powstało w 1995 roku. W ciągu kolejnych kilku lat systematycznie się rozwijało szybko zdobywając uznanie klientów. Wciąż dokonujemy wszelkich starań by oferta naszych usług była coraz bardziej korzystna. Młoda, energiczna a jednocześnie doświadczona kadra jest naszą wizytówką i gwarancją zadowolenia z osiąganych wyników współpracy.

Nasze biuro rachunkowe jest podmiotem wyspecjalizowanym w prowadzeniu podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz pełnej księgowości. Na życzenie klienta odbieramy dokumenty z jego siedziby. Prowadzimy również usługi księgowe wykorzystując sprzęt i oprogramowanie klienta na zasadzie zdalnego dostępu. Jestęśmy nastawieni na potrzeby klienta.

Działamy na podstawie licencji wydanej przez Ministra Finansów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo — księgowymi. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo — podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany jak też spółki prawa handlowego.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi oraz biegłymi księgowymi. Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów modyfikujemy zakres usług do ich indywidualnych potrzeb. Cena naszej usługi jest uzależniona od szeregu czynników. Przede wszystkim jest to ilość miesięcznie przekazywanych dokumentów, liczba zatrudnionych pracowników oraz stopień informatyzacji firmy.

Ceny wykonywanych usług są każdorazowo ustalane indywidualnie z klientem i mogą być bezpośrednio uzależnione od ilości wpisów do ewidencji księgowej. Naszym celem w kształtowaniu cen jest znalezienie kompromisu pomiędzy wysoką jakością świadczonych przez nas usług, a dostępnością naszych usług dla każdego przedsiębiorcy. Preferujemy opłaty, które mają charakter stałego ryczałtu i są zmieniane tylko w przypadku długotrwałego zwiększenia lub zmniejszenia ilości dokumentów lub zatrudnianych pracowników.

KONTAKT

Biuro rachunkowe jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00.

Pracujemy również w godzinach popołudniowo-wieczornych po telefonicznym umówieniu spotkania.

Biuro Księgowo Rachunkowe i Analiz Ekonomicznych Edward Piechulek

ul. Wyplera 7h/4
40-860 Katowice
NIP 634-007-89-90

E-mail:

biuro@epksiegowosc.pl
ksiegowosc@epksiegowosc.pl
edward.piechulek@epksiegowosc.pl

Telefony:

Tel. 32-250-32-86
Tel. kom. 602273140
Fax 32-748-33-65

BIO

Biuro rachunkowe jest podmiotem wyspecjalizowanym w prowadzeniu ewidencji księgowej o oparciu o podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz pełnej księgowości. Na życzenie klienta odbieramy dokumenty z jego siedziby. Prowadzimy również usługi księgowe wykorzystując sprzęt i oprogramowanie klienta na zasadzie zdalnego dostępu.
Jesteśmy nastawieni na potrzeby klienta.

Uczestniczymy również w rejestracji podmiotu gospodarczych . Służymy informacjami w tym zakresie.

Działamy na podstawie licencji wydanej przez Ministra Finansów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy  bezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo — księgowymi. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo — podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany, jak różnież duże podmioty prowadzące pełna księgowość.

Właściciel Biura jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którą ukończył uzyskując tytuł magistra . W ramach ścieżki edukacyjnej Edward Piechulek ukończył Studia Podyplomowe również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Po złożeniu stosownych egzaminów uzyskał wpis w ewidencji Ministerstwa Finansów RP uprawniający do prowadzenia usług księgowych.

W okresie ostatnich 20 lat na zlecenie klientów organizował spółki kapitałowe, zarządzał nimi będąc Prezesem Zarządu czy Dyrektorem Zarządzającym. Zarządzał również finansami w charakterze dyrektora finansowego. Wiedza teoretyczna zdobywana na wielu szkoleniach była adoptowana do potrzeb praktycznego rozwiązywania problemów w biznesie.