602 273 140
biuro@epksiegowosc.pl

Czy warto być VAT-owcem?

Czy warto być VAT-owcem?

Aby odpowiedzieć na pytanie odnośnie formy opodatkowania, a także wszelkich obostrzeń z tym związanych, musimy najpierw wyjaśnić, czym jest VAT?

VAT – to podatek od towarów i usług, który dotyczy sprzedawców i nabywców, ponieważ jego wartość jest doliczana do wartości netto transakcji.

Rozliczenie VAT-u to tak naprawdę podatek, który jest przerzucony zawsze na konsumenta – sprzedawca jest jedynie w tym wypadku pośrednikiem. Przedsiębiorca, rozliczając podatek, płaci jego wysokość zależną od wartości netto sprzedaży.

Dodatkowo można odliczyć VAT wtedy, gdy wydatek, z którym podatek jest powiązany, ma związek z działalnością.

Dwa rodzaje podatku VAT:

– należny – to kwota zobowiązania, która powstaje w momencie wystawienia faktury sprzedażowej

– naliczony – to wartość, o jaką nabywca ma możliwość obniżyć podatek VAT należny w deklaracji VAT

Zakładając działalność gospodarczą mamy możliwość wyboru: czy zostać płatnikiem VAT, czy skorzystać z jego zwolnienia?

Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom, których przychody za poprzednik rok nie przekroczyły 200 tys. zł. Jeżeli bowiem przychody przekraczają tę kwotę, podatnik musi rozliczyć VAT. Zgłoszenie do VAT-u zgłaszamy do Urzędu Skarbowego za pomocą formularza VAT-R.

Bycie VAT-owcem daje możliwość odliczania VAT-u przy kosztach związanych z prowadzeniem działalności. Dlatego też w przypadku podatników, którzy osiągają przychody i posiadają wydatki bycie VAT-owcem z ekonomicznego punktu widzenia jest wręcz wskazane.

Przypadki, w których rozliczanie podatku VAT jest korzystne dla przedsiębiorcy:

– gdy firma ma możliwość odliczeń podatkowych, wówczas obniża podatek należny o VAT z faktur za zakupy, koszty oraz inwestycje,

– jeżeli firma zamierza współpracować z innymi firmami będącymi płatnikami VAT. Potencjalny klient będący płatnikiem VAT chętniej nawiąże współpracę z firmą, która również jest VAT-owcem ze względu na możliwość odliczenia podatku.

Przypadki, w których rozliczenie podatku VAT jest mniej korzystne dla przedsiębiorcy:

– jeżeli klientami będą konsumenci, niebędący płatnikami VAT, wówczas taki podatek będzie stanowił dla nich dodatkowe obciążenie.

– gdy firma prowadzona jest na bardzo niewielką skalę i rozlicza się w sposób uproszczony (ryczałt).

Obowiązek bycia VAT-owcem

Przepisy określają przypadki, w których bycie podatnikiem VAT jest obligatoryjne. Dotyczy to transakcji w zakresie:

– świadczenia usług jubilerskich, prawniczych, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem, hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego

– budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 10 lit. a i b

– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, według przepisów o podatku akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych – innych niż wymienione w lit. e, na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczanych przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji)

– terenów budowlanych

– nowych środków transportu

– towarów takich jak sztućce, monety, wyroby jubilerskie (i inne wymienione w załączniku nr 12 do Ustawy o VAT)

4 mity bycia VAT-owcem

– bycie VAT-owcem opłaca się tylko wtedy, gdy ma się duże koszty

– bycie płatnikiem VAT oznacza dodatkową biurokrację

– VAT to dodatkowy podatek, więc nie ma sensu go płacić, jeśli nie trzeba

– ceny będą wyższe, jeśli doliczę do nich VAT, więc będę mniej konkurencyjny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *