602 273 140
biuro@epksiegowosc.pl

Prawidłowe udokumentowanie kosztu

Prawidłowe udokumentowanie kosztu

Jakie typy dokumentów mogą być podstawą zapisu w księdze przychodów i rozchodów?

  • faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne,
  • dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów na podstawie art. 22p Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • inne dowody, wymienione w § 13 i 14 rozporządzenia w sprawie KPiR, oznaczone numerem, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające takie dane jak wskazanie stron transakcji, datę wystawienia, przedmiot operacji gospodarczej i podpisy.

Do innych dowodów opisanych w ostatnim punkcie należą między innymi dowody wewnętrzne dokumentujące takie wydatki jak dowody opłat pocztowych i bankowych czy też koszty diet z tytułu podróży służbowych.

Zdarza się, że nowi przedsiębiorcy w nieprawidłowy sposób dokumentują koszty.

Najczęstszym błędem są na przykład opłaty za taksówkę, za które otrzymują sam paragon. Może on być zapisany w Księdze Przychodów i Rozchodów, ale nie odliczymy już od niego VAT-u.

W jaki sposób zatem dokumentować koszty?

Dokumentem najczęściej występującym w obrocie gospodarczym, będącym podstawą do ujęcia wydatku w kosztach, jest faktura. Ustawa o VAT określa natomiast, jakie elementy powinna zawierać i są to m.in.:

⭕️ dane nabywcy i sprzedawcy wraz z NIPami,

⭕️ data wystawienia i sprzedaży,

⭕️ numer dokumentu,

⭕️ nazwa towaru lub usługi,

⭕️ miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

⭕️ cena jednostkowa,

⭕️ łączna wartość bez podatku i z podatkiem,

⭕️ kwoty VAT z podziałem na stawki VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *