602 273 140
biuro@epksiegowosc.pl

Autor: admin

Prawidłowe udokumentowanie kosztu

Jakie typy dokumentów mogą być podstawą zapisu w księdze przychodów i rozchodów? faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów na podstawie art. 22p Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, inne dowody, wymienione w § 13 i 14 rozporządzenia w sprawie KPiR, oznaczone numerem, stwierdzające…
Przeczytaj więcej

Księgowanie odnalezionej faktury kosztowej

Faktura kosztowa podlega przepisom ustawy o VAT, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Odliczenie VAT z odnalezionej faktury jest możliwe, jeśli: -zakup służył działalności opodatkowanej, -jest prawidłowo udokumentowany (m.in. określenie nabywcy i sprzedawcy, stawkę i kwotę VAT, wartość sprzedaży). Faktura z poprzedniego miesiąca Odliczenie z faktury zakupowej podatku naliczonego VAT przysługuje…
Przeczytaj więcej

Wykaz informacji o podatnikach VAT

Od 1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Biała lista umożliwia ci: sprawdzenie czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go…
Przeczytaj więcej

Czy warto być VAT-owcem?

Aby odpowiedzieć na pytanie odnośnie formy opodatkowania, a także wszelkich obostrzeń z tym związanych, musimy najpierw wyjaśnić, czym jest VAT? VAT – to podatek od towarów i usług, który dotyczy sprzedawców i nabywców, ponieważ jego wartość jest doliczana do wartości netto transakcji. Rozliczenie VAT-u to tak naprawdę podatek, który jest przerzucony zawsze na konsumenta – sprzedawca jest…
Przeczytaj więcej

Od 01 stycznia 2020 r. paragony fiskalne z NIP klienta

Jak wyjaśnia ustawodawca, podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na…
Przeczytaj więcej

Zakładanie działalności gospodarczej

Czy założenie firmy jest trudne? Wcale nie – można to zrobić nawet w jeden dzień. Dzięki zamianom w przepisach (zasada tzw. „Jednego okienka” – tradycyjna rejestracja firmy w dowolnym wybranym urzędzie lub online) możliwe jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jak najkrótszym czasie. Zanim jednak złoży się wszystkie wymagane druki, trzeba się do tego odpowiednio…
Przeczytaj więcej