602 273 140
biuro@epksiegowosc.pl

O nas

EPKsięgowość – czyli biuro księgowo-rachunkowe powstało w 1995 roku.

W ciągu kolejnych kilku lat systematycznie rozwijało się zdobywając uznanie klientów. Ciągle dokonujemy wszelkich starań, aby nasza oferta była coraz bardziej korzystna. Młoda, energiczna, a jednocześnie doświadczona kadra jest wizytówką i gwarancją zadowolenia z osiąganych wyników współpracy.

Biuro rachunkowe jest podmiotem wyspecjalizowanym w prowadzeniu podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz pełnej księgowości. Na życzenie klienta odbieramy dokumenty z jego siedziby. Prowadzimy również usługi księgowe wykorzystując sprzęt i oprogramowanie klienta na zasadzie zdalnego dostępu. Jestęśmy nastawieni na potrzeby klienta.

Działamy na podstawie licencji wydanej przez Ministra Finansów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo — księgowymi.

Świadczymy kompleksową obsługę księgowo — podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany jak też spółki prawa handlowego.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi oraz biegłymi księgowymi.

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów modyfikujemy zakres usług do ich indywidualnych potrzeb. Cena naszej usługi jest uzależniona od szeregu czynników. Przede wszystkim jest to ilość miesięcznie przekazywanych dokumentów, liczba zatrudnionych pracowników oraz stopień informatyzacji firmy.

Ceny wykonywanych usług są zawsze ustalone indywidualnie z klientem

Ceny mogą być bezpośrednio uzależnione od ilości wpisów do ewidencji księgowej. Naszym celem w kształtowaniu cen jest znalezienie kompromisu pomiędzy wysoką jakością świadczonych przez nas usług, a dostępnością naszych usług dla każdego przedsiębiorcy. Preferujemy opłaty, które mają charakter stałego ryczałtu i są zmieniane tylko w przypadku długotrwałego zwiększenia lub zmniejszenia ilości dokumentów lub zatrudnianych pracowników.

Bio

Właściciel Biura jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którą ukończył uzyskując tytuł magistra. W ramach ścieżki edukacyjnej Edward Piechulek ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Po złożeniu stosownych egzaminów uzyskał wpis w ewidencji Ministerstwa Finansów RP uprawniający do prowadzenia usług księgowych.

W okresie ostatnich 20 lat na zlecenie klientów organizował spółki kapitałowe, zarządzał nimi będąc Prezesem Zarządu czy Dyrektorem Zarządzającym, a także w charakterze Dyrektora Finansowego. Wiedza zdobywana na wielu szkoleniach była adoptowana do potrzeb praktycznego rozwiązywania problemów w biznesie.