602 273 140
biuro@epksiegowosc.pl

Oferta

Nasze biuro rachunkowe jest podmiotem wyspecjalizowanym w prowadzeniu ewidencji księgowej o oparciu o podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz pełnej księgowości. Na życzenie klienta odbieramy dokumenty z jego siedziby. Prowadzimy również usługi księgowe wykorzystując sprzęt i oprogramowanie klienta na zasadzie zdalnego dostępu. Jesteśmy nastawieni na potrzeby Twojej firmy.

Księgi i rachunki

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego
 • przygotowanie lub modyfikacja zakładowego planu kont

Dokumenty i sprawozdania

 • rejestracja firm jako podatników podatku VAT, VAT UE
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • reprezentacja firm przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • prowadzenie ewidencji pracowników – kartoteki wynagrodzeń, podatkowe, kartoteki zasiłkowe, urlopowe

Analiza finansowo-ekonomiczna

 • sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz z obowiązującymi załącznikami
 • przygotowywanie raportów miesięcznych zgodnych z potrzebami klienta
 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy,
 • sporządzanie deklaracji i raportów oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS
 • sporządzanie dokumentów rejestrujących firmę oraz pracowników zgodnie z wymogami ZUS
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

Pozostałe usługi

 • wyprowadzanie zaległości, weryfikacja ksiąg handlowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • procedury zakładania, zamykania i przekształcania firm
 • udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych
 • świadczenie wszelkich pozostałych usług związanych z indywidualnymi potrzebami klienta w zakresie ewidencji księgowej